PTMJSC

TTS-43: TB Đơn hàng TTS lắp ráp bản mạch điện tử tỉnh Aichi, thi tuyển ngày 02/08/2019

[TB]: TTS-43: TB Đơn hàng TTS lắp ráp bản mạch điện tử  tỉnh Aichi , thi tuyển ngày 02/08/2019

- Nội dung công việc: : Vận hành máy, kiểm tra và lắp ráp bản mạch điện tử
- Số lượng tuyển : 18 Nữ
- Công ty cực kỳ tốt, đã có tiền bối là TTS nữ Việt Nam hiện đang làm việc
- Độ tuổi: Từ 20 - 28

Nội dung chi tiết vui lòng xem thông báo đơn hàng: