PTMJSC

TTS-42: TB Đơn hàng TTS chế biến thực phẩm tỉnh Nagano , thi tuyển ngày 30/07/2019

[TB]: TTS-42: TB Đơn hàng TTS chế biến thực phẩm tỉnh Nagano , thi tuyển ngày 30/07/2019

- Nội dung công việc: Chế biến thức ăn ăn kèm
- Số lượng tuyển: 12 Nữ
- Công ty tốt, lương làm thêm ổn định, đã có tiền bối là TTS nữ Việt Nam hiện đang làm việc.

Chi tiết vui lòng xem thông báo đơn hàng: