PTMJSC

[TB]: KNĐĐ-17: Đơn hàng TTS lĩnh vực nhà hàng - Chính sách vô cùng hấp dẫn

Bên cạnh việc tăng lương cơ bản cho người xuất khẩu lao động, mỗi khu vực tại nước Nhật lại có một chính sách hỗ trợ riêng cho lao động nước ngoài.

Với đơn hàng KNĐĐ-17 dành cho thực tập sinh làm việc trong lĩnh vực nhà hàng tại các tỉnh Tokyo, Kanagawa, Chiba, Kyoto, Osaka, Hyogo cũng vậy. Mỗi tháng người xuất khẩu lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp nhất định từ địa phương. 

Thông tin chi tiết đơn hàng TTS lĩnh vực nhà hàng: